เฮนดริกซ์, โฮวาร์ด จี.

เหล็กลับเหล็ก = As iron sharpens iron / โฮวาร์ด และ วิลเลี่ยม เฮนดริกซ์, เขียน ; ปฏิมา คงสืบชาติ (เอื้อศรี), แปล. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ทีรันนัส, 2546. - 328 หน้า.

9749145755


ผู้นำคริสเตียน
ผู้นำ--แง่ศาสนา--คริสต์ศาสนา

253 / ฮ621ห