สมพงษ์ งามแสงรัตน์

จากเชียงรุ้งถึงฮอยอัน / สมพงษ์ งามแสงรัตน์, เรื่องและภาพ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์, 2548 - 198 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดท่องโลก ; ลำดับที่ 6 . - ชุดท่องโลก ; ลำดับที่ 6 .

Y48 M08 D55

9749702115


จีน--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
ลาว--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
เวียดนาม--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

915.904 / ส263จ