ผลิน ภู่จรูญ

ภาวะผู้นำและการจัดการภายในองค์การ [videorecording] / โดย ผลิน ภู่จรูญ. - กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [254-?]. - 1 แผ่น. - วีดิโอซีดีวิชาการ ; ชุดที่ 473 . - วีดิโอซีดีวิชาการ ; ชุดที่ 473 .

Y49 M01 D56


VCD


ผู้นำ
การจัดการองค์การ