สมัย สุทธิธรรม.

แพร่ : ดินแดนแห่งลุ่มน้ำยม / เรียบเรียงโดย สมัย สุทธิธรรม. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2548 - 130 หน้า : ภาพประกอบ - สารคดีพื้นบ้านชุดสืบสานตำนานเมือง . - สารคดีพื้นบ้านชุดสืบสานตำนานเมือง .

เมืองแห่งลุ่มแม่น้ำยม -- ชมพระธาตุช่อแฮงามล้ำ -- ตำนานรักพระลอ -- การก่อกบฏเงี้ยว -- แหล่งท่องเที่ยวและแพะเมืองผี -- ภูมิปัญญาดีผ้าม่อฮ่อม -- งามพร้อมประเพณีแพร่.

Y49 M03 D55

9749818059


แพร่--ความเป็นอยู่และประเพณี
แพร่--ประวัติศาสตร์

959.3 / ส292พ