สมัย สุทธิธรรม.

ลำปาง : เขลางค์นคร / เรียบเรียงโดย สมัย สุทธิธรรม. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2548 - 130 หน้า : ภาพประกอบ - สารคดีพื้นบ้านชุดสืบสานตำนานเมือง . - สารคดีพื้นบ้านชุดสืบสานตำนานเมือง .

ประวัติเมืองเขลางค์เก่า -- เล่าตำนานพระธาตุ -- ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน -- ยลลำปางเมืองแห่งลุ่มน้ำวัง -- นั่งรถม้าพาแอ่วเวียง -- เลี้ยงผีประเพณีแห่งล้านนา -- ค้นหาเหล่าวัฒนธรรม -- พาไปชมแหล่งเซรามิก -- ลินไนต์และทรัพยากรธรรมชาติ.

Y49 M03 D55

9749818040


ลำปาง--ประวัติศาสตร์
ลำปาง--ความเป็นอยู่และประเพณี

959.3 / ส292ล