แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.

กลยุทธ์รู้ใจคน = Winning with people / John C. Maxwell; ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, ผู้เรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2548 - 375 หน้า

Y49 M04 D51

9749325702


ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
มนุษยสัมพันธ์
ความสำเร็จ

158.2 / ม854ก