ธุรกิจเสิร์ฟพร้อมทุน เคล็ดลับทางด่วนเถ้าแก่ใหม่ / ผู้เขียน, กองบรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : พีเพิลมีเดีย, 2548 - 185 หน้า : ภาพประกอบ

Y49 M05 D56

9749341201


แฟรนไชส์
การจัดการธุรกิจ

658.8708 / ธ716