ดนัย เทียนพุฒ.

ค่าตอบแทนตามผลสำเร็จ = The innovative P4R : pay for result / ดนัย เทียนพุฒ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการ Human Capital, 2548 - 207 หน้า : แผนภูมิ - โครงการ Human capital. . - โครงการ Human capital. ชุดธุรกิจและกลยุทธ HR .

Y49 M05 D51

9749252950


การบริหารค่าตอบแทน
เงินเดือน.
ค่าจ้าง.

658.32 / ด123ค