กำสรวลสมุทรเป็นพระราชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยาหรือกำสรวลศรีปราชญ์ / ชำระโดย ล้อม เพ็งแก้ว และคณะฯ ; สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2549 - 7, 182 หน้า : แผนที่ - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ . - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

ชื่อเรื่องบนปก: กำสรวลสมุทรหรือกำสรวลศรีปราชญ์ เป็นพระราชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยา

พร้อมด้วย: กำสรวลสมุทรโคลงดั้น ฉบับตัวเขียน จากสมุดข่อยในหอสมุดแห่งชาติ

Y49 M05 D11

9743236082


ศรีปราชญ์


กำสรวลศรีปราชญ์--ประวัติและวิจารณ์
วรรณคดีไทย--ประวัติและวิจารณ์

895.91109 / ก623