พิทยา บุนนาค

มุสลิมผู้นำ "ปฐมจุฬาราชมนตรี" คนแรกในสยาม : การเดินทางของท่านเฉกอะหมัดจากเปอร์เซีย (อิหร่าน) ถึงสยาม (กรุงศรีอยุธยา) / พิทยา บุนนาค - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2548 - 222 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ . - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

Y49 M05 D41

9743235809


เฉกอะหมัด.


จุฬาราชมนตรี.
ผู้นำศาสนาอิสลาม--ไทย

297.61 / พ671ม