คำใจให้เจริญ / บรรณาธิการ, - กรุงเทพฯ : [มูลนิธิชุมชนไท], 2547 - 178 หน้า : ภาพประกอบ

ชื่อเรื่องบนปก: รวมบทกวี "คำใจให้เจริญ"

Y49 M05 D00

9749248740


เจริญ วัดอักษร.


ผู้นำชุมชน--ไทย (ภาคใต้)
กวีนิพนธ์ไทย

895.911 / ค354