บริลสโตน์, เบอร์นี่.

50 กฎทองแห่งความสำเร็จ = The little stuff martters most / โดย เบอร์นี่ บริลสโตน์, และเดวิด เรนซิน ; แปลและเรียบเรียงโดย อัฎษมา อนงคณะตระกูล, นฤมล วีระวงศ์ชัย - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : บิสกิต, 2549 - 231 หน้า

Y49 M10 D56

9749442040


การดำเนินชีวิต
ความสำเร็จทางธุรกิจ

650.1 / บ226ห