มาจินน์, ไมเคิล.

กลยุทธ์ชนะการเปลี่ยนแปลง : 24 แนวทางในการบริหารทีมท่ามกลางภาวะวิกฤต = Managing in times of change / ผู้แต่ง, Michael D. Maginn ; แปลและเรียบเรียง, พัชสิรี ชมภูคำ - กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2549?] - 131 หน้า

Y49 M10 D51

9749965051


การจัดการธุรกิจ
การบริหารธุรกิจ

658.406 / ม415ก