ดไนยา ตั้งอุทัยสุข.

มันยากตรงไหน? 5 ปี 5 ล้าน เจอร์รี่ หลุย / เรียบเรียง, ดไนยา ตั้งอุทัยสุข และ อภิชญาณ์ สุคนธมาน - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ยูนิคส์ ซิสเต็มส์, 2549. - 181 หน้า : ภาพประกอบ

Y49 M10 D56

9749465695


หลุย, เจอรี่.


การบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จทางธุรกิจ

650.1 / ด125ม