คอร์โคแรน, บาร์บารา.

มีแค่นี้ก็เป็นเศรษฐีได้ / เขียนโดย บาร์บารา คอร์โคแรน, และบรูช ลิทเทิลฟิลด์ ; แปลโดย ชัชวาลย์ รุ่งโรจน์บูลย์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2549 - 20, 338 หน้า

Y49 M10 D56

9749698681


การบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จทางธุรกิจ

650.1 / ค188ม