ลัฟลิ่น, เจมส์ โอ.

บริหารทุน บริหารคน แบบวอเรน บัฟเฟท = Warren buffett / เขียนโดย เจมส์ โอ. ลัฟลิ่น ; ผู้แปล, สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล - กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2549

Y50 M01 D56

974953560X


บัฟเฟตต์, วอร์เรน.


บริษัทเบิร์กไซน์ แฮทาเวย์


องค์กรธุรกิจ--การเงิน
ความสำเร็จทางธุรกิจ

658.15 / ล256บ