ฮาราริ, โอเรน

คิดอย่างผู้นำ : 24 แนวทางในการบริหารชีวิตให้ประสบความสำเร็จแบบ คอลลิน พาวเวล = The Powell principles / ผู้แต่ง, Oren Harari ; แปลและเรียบเรียง, อัจฉรา จันทร์ฉาย, ศุลีพร บุญบงการ. - กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2548 - 113 หน้า

Y50 M02 D56

9749307976


ผู้นำ
นักบริหาร.

658.4092 / ฮ372ค