คู่มือสอบญี่ปุ่นธุรกิจ BJT / ผู้เขียน, เจเอแอล อะคาเดมี ; แปล, ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2550 - 4, 187 หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y50 M05 D14

9789744432506


ภาษาญี่ปุ่น--บทสนทนาและวลี--แบบทดสอบ.
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ--แบบทดสอบ.

495.6834076 / จ756ค