โฮลซ์เนอร์, สตีเวน.

ตามรอย--เดลล์ : ใช้ความเร็ว และนวัตกรรม เพื่อผลลัพท์ที่ไม่ธรรมดา = How Dell does it / โดย Steven Holzner ; แปลโดย วิทยา สุหฤทดำรง และ ธีรกร เกียรติบรรลือ - กรุงเทพฯ : อี.ไอ. สแควร์, 2550 - 315 หน้า : ภาพประกอบ

Y50 M05 D56

9789749468494


บริษัท เดลล์คอมพิวเตอร์.


เทคโนโลยีสารสนเทศ--การจัดการ
อุปสงค์และอุปทาน.
ความสำเร็จทางธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ

650.1 / ฮ943ต