ทศพร วงศ์รัตน์.

พระอภัยมณี--มาจากไหน? / ทศพร วงศ์รัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : คอมฟอร์ม, 2550 - 58, 238 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

Y50 M07 D11

9789748003320


พระอภัยมณี.
วรรณคดีไทย--ประวัติและวิจารณ์

895.9109 / ท237พ