กาญจนา หงษ์ทอง.

จิบไนล์ ไต่พีระมิด / กาญจนา หงษ์ทอง, เรื่อง - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์, 2550 - 270 หน้า : ภาพประกอบ

Y50 M08 D55

9789749702543


อียิปต์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

916.2 / ก427จ