พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงใหม่ - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550 - ก-ง, 402 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

ชื่อเรื่องบนปก: พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับมาตรฐาน ปรับปรุงใหม่

Y50 M08 D44

9749441036


พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

344.046 / พ371