แบรนสัน, ริชาร์ด.

Richard Branson ครั้งเดียวไม่เคยพอ = Losing my virginity the autobiography / รืชาร์ด แบรนสัน, เขียน ; แปลและเรียบเรียง, เมธา ฤทธานนท์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : BrandAge Books, 2550 - 671 หน้า : ภาพประกอบ

Y50 M10 D56

9789748290874


แบรนสัน, ริชาร์ด.


บริษัท เวอร์จิ้น กรุ๊ป


การบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จทางธุรกิจ

650.1 / บ895ร