การลงทุนแบบเน้นคุณค่าหลักสูตรมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย = Value investing : from graham to buffett and beyond / โดย Bruce C. N. Greenwald ... [ และคนอื่นๆ] ; พรชัย รัตนนนทชัยสุข, แปลและเรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : วิสดอมเวิร์ค เพรส, 2550 - 396 หน้า

Y50 M10 D56

9789747512496


การลงทุน
การวิเคราะห์การลงทุน

332.6 / ก499