วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

ดาบเมือง / วิลักษณ์ ศรีป่าซาง. - กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2547. - 135 หน้า : ภาพประกอบ.

ดาบเมือง -- ลักษณะของดาบเมือง -- ความเชื่อเกี่ยวกับดาบเมือง -- เชิงดาบ -- ดาบเมือง สุนทรียะแห่งจิตวิญญาณ -- สืบสานตำนานดาบเมือง -- ร่ายดาบงามอาบแสงจันทร์ -- ภาคผนวก. ตำราดาบมงคล ฉบับพระครูบาบุญมา วัดสันต้นม่วงเหนือ ; โศลกดาบแม่แจ่ม ; คำสรูบดาบ ; การตั้งขันคารวะบูชาครูหอกครูดาบ.

Y50 M11 D41

9742985979


มีด--ไทย (ภาคเหนือ)
อาวุธ--ไทย (ภาคเหนือ)

623.441 / ว715ด