พาเซลลี, ลอนนี

เคล็ด (ไม่) ลับกับการสื่อสารให้โดนใจ = The truth about getting your point across--and nothing but the truth / ผู้เขียน, ลอนนี พาเซลลี ; ผู้แปล, ภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1, 2. - กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2550. - 283 หน้า.

Y51 M01 D52

9789749977866


การสื่อสารทางธุรกิจ
การสื่อสารในองค์การ

658.45 / พ594ค