การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคระบบประสาทและจิตเวช = Pharmaceutical care in neuropsychiatric patients / มัณฑนา ภาณุมาภรณ์, ศิรประภา ทับทิม, บรรณาธิการ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2550 - ก-ซ, 201 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y51 M01 D79

9789749781203


Mental disorders--Drug therapy.
ระบบประสาท--โรค--การรักษาด้วยยา
Psychopharmacology

QV77.2 / ม246ก 2550