ตำรับเด็ดเยาวราช / บรรณาธิการ, ศิริลักษณ์ รอตยันต์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2551 - 143 หน้า : ภาพประกอบ

Y51 M02 D55

9789749665947


อาหารจีน.
การปรุงอาหาร--จีน.

641.5951 / ต366