สาละวิน : บันทึกแม่น้ำและชีวิตในกระแสการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ, มนตรี จันทวงศ์, ลัลธริมา หลงเจริญ - กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2550 - 280 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

Y51 M03 D41

9789740934738


ชุมชนลุ่มน้ำสาละวิน--ความเป็นอยู่และประเพณี
การจัดการลุ่มน้ำ.


แม่น้ำสาละวิน.
เขื่อนสาละวิน

333.91 / ส684