ดุจดาว ดวงเด่น.

จัดเอกสารง่าย ๆ ให้งานทันสมัย และลดต้นทุน = Effective filing system / ผุ้เขียน, ดุจดาว ดวงเด่น. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : แผนกประมวญความรู้ ฝ่ายวิจัยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2550 - 117 หน้า : ภาพประกอบ

Y51 M03 D53

9789747783759


การจัดเก็บเอกสาร

651.53 / ด669จ