เอเดอร์ไชม, อลิซาเบธ ฮาส.

สุดยอด ปีเตอร์ ดรักเกอร์ = The definitive Drucker / ผู้แต่ง, Elizabety Haas Edersheim ; แปลและเรียบเรียง, ศรชัย จาติกวณิช - กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2550 - 305 หน้า

Y51 M03 D56

9789749965337 9749965337


ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.


การจัดการ
ผู้นำ

658 / อ889ส