สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เรียนญี่ปุ่นเบื้องต้น (ญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย) = Beginner's Japanese dictionary / สมชาย ชัยธนะตระกูล. - สงขลา : PAGE Plus, 2550 - 238 หน้า : ภาพประกอบ

ชื่อเรื่องบนปก: พจนานุกรมเรียนญี่ปุ่นเริ่มต้น

Y51 M05 D14

9789748460970 (ล.1) 9789748460987 (ล.2)


ภาษาญี่ปุ่น--พจนานุกรม--ภาษาอังกฤษ.
ภาษาญี่ปุ่น--พจนานุกรม--ภาษาไทย.
พจนานุกรมหลายภาษา.

413 / ส239ร