การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาดนตรีเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีสากล : (Record no. 109616)

000 -LEADER
fixed length control field 03252nam a2200481 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000125241
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 091102s2552 th a m 000 0 tha d
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
780
Item number น668ก 2552
Prefix Call Number ว.พ.
093 ## - LOCAL CALL NUMBER-DEPARTMENT CODE
Local call Number-Department Code dept21
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นิลุบล จันทร์ทอง.
9 (RLIN) 145684
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาดนตรีเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีสากล :
Remainder of title กรณีศึกษา: การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย กับการสอนโดยวิธีปกติ = Comparison of learning effectiveness in the subject titled "Fundamental of Western Music" : a case study of teaching with computer multimedia CAI compared to teaching with traditional methods
Statement of responsibility, etc. / นิลุบล จันทร์ทอง.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Date of publication, distribution, etc. 2552.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent ก-ฎ, 222 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ.
303 ## - UNIT COUNT (AM) [OBSOLETE, USMARC]
Unit count 3
500 ## - GENERAL NOTE
General note มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552.
518 ## - DATE/TIME AND PLACE OF AN EVENT NOTE
Date/time and place of an event note Y53 M08 TBK FMU
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยพายัพ.
Subordinate unit วิทยาลัยดุริยศิลป์
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 10832
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ดนตรี
General subdivision โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
9 (RLIN) 29330
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ดนตรีสากล
General subdivision การศึกษาและการสอน.
9 (RLIN) 75689
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ดนตรีสากล
General subdivision การสอนด้วยสื่อ.
9 (RLIN) 145685
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
9 (RLIN) 2316
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยพายัพ.
Subordinate unit วิทยาลัยดุริยศิลป์
850 ## - HOLDING INSTITUTION
Holding institution มพย-DW
851 ## - LOCATION [OBSOLETE]
Name (custodian or owner) PYUTHTH
856 #7 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc?digital/thesis/125241/front.pdf
Access method http
Name of location of host ส่วนนำ
856 #7 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc?digital/thesis/125241/chap1.pdf
Access method http
Name of location of host บทที่ 1
856 #7 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc?digital/thesis/125241/chap2.pdf
Access method http
Name of location of host บทที่ 2
856 #7 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc?digital/thesis/125241/chap3.pdf
Access method http
Name of location of host บทที่ 3
856 #7 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc?digital/thesis/125241/chap4.pdf
Access method http
Name of location of host บทที่ 4
856 #7 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc?digital/thesis/125241/chap5.pdf
Access method http
Name of location of host บทที่ 5
856 #7 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc?digital/thesis/125241/bibli.pdf
Access method http
Name of location of host บรรณานุกรม
856 #7 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc?digital/thesis/125241/appen.pdf
Access method http
Name of location of host ภาคผนวก
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
MATRIX item type หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล
Source of classification or shelving scheme
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
MATRIX item type หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ
Source of classification or shelving scheme
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
MATRIX item type สื่อมัลติมีเดียประกอบหนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล
Source of classification or shelving scheme
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
MATRIX item type หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล
Source of classification or shelving scheme
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
MATRIX item type สื่อมัลติมีเดียประกอบหนังสือทั่วไป
Source of classification or shelving scheme
950 ## - LOCAL HOLDINGS (RLIN)
Classification number, LCAL (RLIN) 1050024774 (หนังสืออยู่เขตแก้วนวรัฐ)
950 ## - LOCAL HOLDINGS (RLIN)
Classification number, LCAL (RLIN) 1050024775 (หนังสืออยู่เขตแก้วนวรัฐ)
950 ## - LOCAL HOLDINGS (RLIN)
Classification number, LCAL (RLIN) 1790003402 (CD-ROM)(ซีดีอยู่ห้องสมุดดิวอลด์)
950 ## - LOCAL HOLDINGS (RLIN)
Classification number, LCAL (RLIN) 1950006838
950 ## - LOCAL HOLDINGS (RLIN)
Classification number, LCAL (RLIN) 1890000464 (CD-ROM)
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Item status Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Units
      Not for Loan PYULIB-CL PYULIB-CL DW_สื่อมัลติมีเดีย 2018-10-03 0.00 780 น668ก 2552 1790003402 2018-10-03 1 2018-10-03 สื่อมัลติมีเดียประกอบหนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CD-ROM
      Available for Loans PYULIB-DW PYULIB-DW DW_วิทยานิพนธ์ 2018-10-03 1.00 780 น668ก 2552 1950006838 2018-10-03 3 2018-10-03 หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ  
      Available for Loans PYULIB-DW PYULIB-DW DW_วิทยานิพนธ์ 2018-10-03 1.00 780 น668ก 2552 1050024775 2018-10-03 2 2018-10-03 หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ  
      Not for Loan PYULIB-DW PYULIB-DW DW_วิทยานิพนธ์ 2018-10-03 1.00 780 น668ก 2552 1050024774 2018-10-03 1 2018-10-03 หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล  
      Available for Loans PYULIB-DW PYULIB-DW DW_สื่อมัลติมีเดีย 2018-10-03 0.00 780 น668ก 2552 1890000464 2018-10-03 2 2018-10-03 สื่อมัลติมีเดียประกอบหนังสือทั่วไป CD-ROM