Normal view MARC view
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ วิทยานิพนธ์ (Corporate Name)

Preferred form: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ วิทยานิพนธ์

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)69933: อิงอร จินตนาเลิศ. 101949, กลไกระหว่างประเทศเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989, 2541