Normal view MARC view
  • ร้านสหการโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี

ร้านสหการโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ ความพอใจของผู้ใช้บริการ (Corporate Name)

Preferred form: ร้านสหการโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ ความพอใจของผู้ใช้บริการ

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)73445: จุฬาภรณ์ ศรีฝั้น 106347, พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อร้านสหการโรงเรียนศรีธนาพาณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ =, 2546