Normal view MARC view
  • การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน. (Topical Term)

Preferred form: การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน.

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)94369: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 110241, คู่มือการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2548