Normal view MARC view
  • ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ

ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ (Personal Name)

Preferred form: ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)114094: ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ, รายงานการวิจัยเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเสียภาษีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดตั้งธุรกิจระหว่างปี พ.ศ. 2548-2550 =, 2553.