Normal view MARC view
  • ปวีณา วงศ์วุฒิ

ปวีณา วงศ์วุฒิ (Personal Name)

รูปแบบที่เรียกใช้: ปวีณา วงศ์วุฒิ

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)120217: ปวีณา วงศ์วุฒิ, พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ =, 2553