Normal view MARC view
  • ความพอใจของผู้ใช้บริการ

ความพอใจของผู้ใช้บริการ เชียงใหม่ อำเภอเมือง ตำบลสุเทพ งานวิจัย (Topical Term)

Preferred form: ความพอใจของผู้ใช้บริการ เชียงใหม่ อำเภอเมือง ตำบลสุเทพ งานวิจัย

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)126340: ศิริพร วิษณุมหิมาชัย 130843, รายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ =, 2554.