Normal view MARC view
  • ผู้บริหารส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ เชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลลวงเหนือ งานวิจัย (Topical Term)

Preferred form: ผู้บริหารส่วนราชการ เชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลลวงเหนือ งานวิจัย

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)129261: มนฤดี ม่วงรุ่ง 104476, รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ =, 2556.