Normal view MARC view
  • โรงเรียน

โรงเรียน เชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า ลุ่มน้ำแม่ลาว งานวิจัย (Topical Term)

Preferred form: โรงเรียน เชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า ลุ่มน้ำแม่ลาว งานวิจัย

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)130514: มาลี ไพรสน 34097, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยรูปแบบการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นตามแนววิถีพุทธ :, 2549.