Normal view MARC view
  • ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ ไทย งานวิจัย (Topical Term)

Preferred form: ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ ไทย งานวิจัย

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)134475: วิภา จงรักษ์สัตย์ 174610, รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในประเทศไทย =, 2557.