Normal view MARC view
  • มหาวิทยาลัยพายัพ.

มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาจารย์ ผลงานวิจัย งานวิจัย (Corporate Name)

Preferred form: มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาจารย์ ผลงานวิจัย งานวิจัย

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)140357: รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ =, 2559.