Normal view MARC view
  • นพรัตน์ ธาระณะ

นพรัตน์ ธาระณะ (Personal Name)

Preferred form: นพรัตน์ ธาระณะ

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)140357: รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ =, 2559.