Normal view MARC view
  • พัชรกันย์ ฉัตรวิไลลักษณ์

พัชรกันย์ ฉัตรวิไลลักษณ์ (Personal Name)

Preferred form: พัชรกันย์ ฉัตรวิไลลักษณ์

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)140357: รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ =, 2559.