Normal view MARC view
  • มหาวิทยาลัยพายัพ.

มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี การค้นคว้าอิสระ (Corporate Name)

Preferred form: มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี การค้นคว้าอิสระ

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)141900: ทนงค์ พิทักษ์ประวัติ 182106, บทบาทของพ่อแม่ในการส่งต่อความเชื่อคริสเตียนสู่ลูก :, 2560.