Normal view MARC view
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์. (Corporate Name)

Preferred form: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์.

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)6367: การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการประกัน ( 2534 : กรุงเทพฯ) 28957, รายงานการสัมมนาทางวิชาการประจำปี เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 21 แห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการประกัน ณ ห้องเพลินจิต โรงแรมอิมพีเรียล ถนนวิทยุ, 5-6 กันยายน 2534, 2534-