Normal view MARC view
  • ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ (Corporate Name)

Preferred form: ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)89696: กนกจันทร์ จีรกาลางกูรวงศ์ 124056, การพัฒนาระบบสารสนเทศงานสิทธิประโยชน์ สำหรับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ สำน้กงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน =, 2546