Normal view MARC view
  • มหาวิทยาลัยพายัพ.

มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี (Corporate Name)

Preferred form: มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)123845: ศุกค่า ซัน 163181, การวางตัวของพระเยซูต่อคนยากจนในพระธรรมลูกา และแนวทางในการทำพันธกิจกับชุมชนแออัดไพรเตียล กรุงพนมเปญ =, 2555.