Normal view MARC view
  • มหาวิทยาลัยพายัพ.

มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี (Corporate Name)

Preferred form: มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)145919: อรพรรณ พัดทอง 197604, คริสต์ศาสนศาสตร์ของศิลปินคริสเตียนไทยที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ, 2561.